“Soda Lime” Kuličky

“Soda Lime” Kuličky
“Soda Lime” Kuličky

Jsou chemicky inertní, mají nízkou absorpci kapaliny. Kuličky ze sodnovápenatého skla (Soda Lime) neobstojí při tepelných šocích, mohou pracovat až do 110°C aniž by ztratily mechanické vlastnosti, odolají malé statické a točivé zátěži. Sodnovápenaté kuličky vykazují dobré elektrické a korozivzdorné vlastnosti. Sodnovápenaté skleněné kuličky jsou ideální volbou pro použití v regulačních ventilech, průtokoměrech, nízko rychlostních ložiscích, kapalinových aplikátorech a řadě dalších aplikací.

Průměry: 2,0 mm – 100 mm
Přesnosti: I – III
Tvrdost (KNOOP-KHN): 465
Bod Tání: 695°C
Měrná Hmotnost: 2,500g/cm³

Rychlá poptávka

Před odesláním prosím zkontrolujte svou e-mailovou adresu.


Fyzikální a mechanické vlastnosti nejsou zaručeny. Jsou zamýšleny pouze jako základ pro srovnání, nikoli pro účely designu.