“Soda Lime” Guľky

“Soda Lime” Guľky
“Soda Lime” Guľky

Jsou chemicky inertní, mají nízkou absorpci kapaliny. Kuličky ze sodnovápenatého skla (Soda Lime) neobstojí při tepelných šocích, mohou pracovat až do 110°C aniž by ztratily mechanické vlastnosti, odolají malé statické a točivé zátěži. Sodnovápenaté kuličky vykazují dobré elektrické a korozivzdorné vlastnosti. Sodnovápenaté skleněné kuličky jsou ideální volbou pro použití v regulačních ventilech, průtokoměrech, nízko rychlostních ložiscích, kapalinových aplikátorech a řadě dalších aplikací.

Průměry: 2,0 mm – 100 mm
Přesnosti: I – III
Tvrdost (KNOOP-KHN): 465
Bod Tání: 695°C
Měrná Hmotnost: 2,500g/cm³

Rýchly dopyt

Pred odoslaním prosím skontrolujte svoju e-mailovú adresu.


Fyzikálne a mechanické vlastnosti nie sú zaručené. Majú slúžiť len ako základ pre porovnanie, nie pre účely dizajnu.