Stopień dokładności

ISO 3290

Stopień dokładności Tolerancja podstawowej średnicy
(µm)
Odchyłka od kolistości
(µm)
Chropowatość powierzchni
(µm)
Odchyłka partii produkcyjnej
(µm)
Przedział tolerancji
(µm)
Preferowany przedział tolerancji
(µm)
Przedziały podtolerancyjny
(µm)
Przedział podtolerancyjny
(µm)
G3 0.08 0.08 0.010 0.13 0.5 -5…-0.5 0 +0.5…+5 0.1 -0.2,-0.1, 0, +0.1,+0.2
G5 0.13 0.13 0.014 0.25 1 -5…-1 0 +1…+5 0.2 -0.4,-0.2, 0, +0.2,+0.4
G10 0.25 0.25 0.020 0.5 1 -9…-1 0 +1…+9 0.2 -0.4,-0.2, 0, +0.2,+0.4
G16 0.4 0.4 0.025 0.8 2 -10…-2 0 +2…+10 0.4 -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8
G20 0.5 0.5 0.032 1 2 -10…-2 0 +2…+10 0.4 -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8
G24 0.6 0.6 0.040 1.2 2 -12…-2 0 +2…+12 0.4 -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8
G28 0.7 0.7 0.050 1.4 2 -12…-2 0 +2…+12 0.4 -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8
G40 1 1 0.060 2 4 -16…-4 0 +4…+16 0.8 -1.6,-0.8, 0, +0.8,+1.6
G60 1.5 1.5 0.080 3 6 -18…-6 0 +6…+18 1.2 -2.4,-1.2, 0. +1.2,+2.4
G100 2.5 2.5 0.100 5 10 -40…-10 0 +10…+40 2 -4,-2, 0, +2,+4
G200 5 5 0.150 10 15 -60…-15 0 +15…+60 3 -6,-3, 0, +3,+6

DIN 5401

Dw VDws tDw Ra5) VDwL VDwA IG;ST
Stopień dokładności Średnica nominalna Tolerancje średnicy µm max. µm max. µm max. µm max. µm max. µm max. Tolerancje średnicy nominalnej ( (µm)
G3 12,7 ± 5,32 0,08 0,08 0,010 0,13 0,5 -5 .. .-0.5 0 +0.5 … +5
G5 12,7 ± 5,63 0,13 0,13 0,014 0,25 1 -5 … -1 0 +1 … +5
G10 25,4 ± 9,75 0,25 0,25 0,020 0,5 1 -9 … -1 0 +1 … +9
G16 25,4 ± 11,4 0,4 0,4 0,025 0,8 2 -10 … -2 0 +2 … +10
G20 38,1 ± 11,5 0,5 0,5 0,032 1 2 -10 … -2 0 +2 … +10
G28 50,8 ± 13,7 0,7 0,7 0,050 1,4 2 -12 … -2 0 +2 … +12
G40 100 ± 19 1 1 0,060 2 4 -16 … -4 0 +4 … +16
G80 100 ± 14 2 2 0,1 4,0 4 -12 … -4 0 +4 … +12
G100 150 ± 47,5 2,5 2,5 0,1 5 10 -40 … -10 0 +10 … +40
G200 150 ± 72,5 5 5 0,15 10 10 -60 … -10 0 +10 … +60
G300 25,4 ± 70 10 10 0,2 20 20 -60 … -20 0 +20 … +60
G300 25,4 50,8 ± 105 15 15 0,2 30 30 -90 … -30 0 + 30 … +90
G300 50,8 75 ± 140 20 20 0,2 40 40 -120 … -40 0 +40 … +120
G500 25,4 ± 75 25 25 50 50 -50 0 +50
G500 25,4 50,8 ± 112,5 25 25 75 75 -75 0 +75
G500 50,8 75 ± 150 25 25 100 100 -100 0 +100
G500 75 100 ± 187,5 32 32 125 125 -125 0 +125
G500 100 125 ± 225 38 38 150 150 -150 0 +150
G500 125 150 ± 262,5 44 44 175 175 -175 0 +175
G600 all ± 200 400 0
G700 all ± 1000 2000 0

Symbole i objaśnienia

Dw Średnia nominalna
Dws Średnica jednej kuli
Dwm Arytmetyczna średnica jednej kuli
VDws Tolerancja średnicy
VDwl Tolerancja średnich partii produkcyjnych
Ra Chropowatość powierzchni
∆S Odchylenie od średniej
tDw Odchylenie od okrągłości
IG Tolerancje sortowania