Stupne presností

ISO 3290

St. přesnosti Tolerance základního průmeru
(µm)
Odchylka od kruhovitosti
(µm)
Drsnost povrchu
(µm)
Odchylka výrobní dávky
(µm)
Interval tolerancí
(µm)
Interval preferovaných tolerancí
(µm)
Podtoleranční intervaly
(µm)
Podtoleranční interval
(µm)
G3 0.08 0.08 0.010 0.13 0.5 -5…-0.5 0 +0.5…+5 0.1 -0.2,-0.1, 0, +0.1,+0.2
G5 0.13 0.13 0.014 0.25 1 -5…-1 0 +1…+5 0.2 -0.4,-0.2, 0, +0.2,+0.4
G10 0.25 0.25 0.020 0.5 1 -9…-1 0 +1…+9 0.2 -0.4,-0.2, 0, +0.2,+0.4
G16 0.4 0.4 0.025 0.8 2 -10…-2 0 +2…+10 0.4 -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8
G20 0.5 0.5 0.032 1 2 -10…-2 0 +2…+10 0.4 -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8
G24 0.6 0.6 0.040 1.2 2 -12…-2 0 +2…+12 0.4 -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8
G28 0.7 0.7 0.050 1.4 2 -12…-2 0 +2…+12 0.4 -0.8,-0.4 0, +0.4,+0.8
G40 1 1 0.060 2 4 -16…-4 0 +4…+16 0.8 -1.6,-0.8, 0, +0.8,+1.6
G60 1.5 1.5 0.080 3 6 -18…-6 0 +6…+18 1.2 -2.4,-1.2, 0. +1.2,+2.4
G100 2.5 2.5 0.100 5 10 -40…-10 0 +10…+40 2 -4,-2, 0, +2,+4
G200 5 5 0.150 10 15 -60…-15 0 +15…+60 3 -6,-3, 0, +3,+6

DIN 5401

Dw VDws tDw Ra5) VDwL VDwA IG;ST
St. přesnosti Nominální průměr Dovolené odchylky µm max. µm max. µm max. µm max. µm max. µm max. Dovolené odchylky nominálního průměru (µm)
G3 12,7 ± 5,32 0,08 0,08 0,010 0,13 0,5 -5 .. .-0.5 0 +0.5 … +5
G5 12,7 ± 5,63 0,13 0,13 0,014 0,25 1 -5 … -1 0 +1 … +5
G10 25,4 ± 9,75 0,25 0,25 0,020 0,5 1 -9 … -1 0 +1 … +9
G16 25,4 ± 11,4 0,4 0,4 0,025 0,8 2 -10 … -2 0 +2 … +10
G20 38,1 ± 11,5 0,5 0,5 0,032 1 2 -10 … -2 0 +2 … +10
G28 50,8 ± 13,7 0,7 0,7 0,050 1,4 2 -12 … -2 0 +2 … +12
G40 100 ± 19 1 1 0,060 2 4 -16 … -4 0 +4 … +16
G80 100 ± 14 2 2 0,1 4,0 4 -12 … -4 0 +4 … +12
G100 150 ± 47,5 2,5 2,5 0,1 5 10 -40 … -10 0 +10 … +40
G200 150 ± 72,5 5 5 0,15 10 10 -60 … -10 0 +10 … +60
G300 25,4 ± 70 10 10 0,2 20 20 -60 … -20 0 +20 … +60
G300 25,4 50,8 ± 105 15 15 0,2 30 30 -90 … -30 0 + 30 … +90
G300 50,8 75 ± 140 20 20 0,2 40 40 -120 … -40 0 +40 … +120
G500 25,4 ± 75 25 25 50 50 -50 0 +50
G500 25,4 50,8 ± 112,5 25 25 75 75 -75 0 +75
G500 50,8 75 ± 150 25 25 100 100 -100 0 +100
G500 75 100 ± 187,5 32 32 125 125 -125 0 +125
G500 100 125 ± 225 38 38 150 150 -150 0 +150
G500 125 150 ± 262,5 44 44 175 175 -175 0 +175
G600 all ± 200 400 0
G700 all ± 1000 2000 0

Symboly a vysvětlivky

Dw Nominální průměr
Dws Průměr jedné koule
Dwm Aritmetický průměr jedné koule
VDws Tolerance průměrů
VDwl Tolerance průměrů výrobní dávky
Ra Drsnost povrchu
∆S Odchylka od průměru
tDw Odchylka od kruhovitosti
IG Třídící tolerance

AFBMA

Tolerance jednotlivé koule Tolerance výrobní dávky
VDws ∆Rw Ra VDwt ∆S
Stupeň Přesnosti Dovolená úchylka průměru kuličky Dovolená úchylka kruhovitosti Drsnost povrchu Aritmetický průměr Dovolená odchylka průměru výrobní dávky Tolerance nominálního průměru Povolené odchylky nominálního průměru
Nejvyšší – Nejnnižší
Odstupňování značení
Palce “inch”
3 .000003 .000003 0.5 .000005 * +.000030 -.000030 .000010
5 .000005 .000005 0.8 .000010 * +.000050 -.000030 .000010
10 .000010 .000010 1 .000020 * +.000050 -.000040 .000010
16 .000016 .000016 1 .000032 * +.000050 -.000040 .000010
24 .000024 .000024 2 .000048 * +.0001 -.0001 .000010
48 .000048 .000048 3 .000096 * * .00005
100 .0001 .0001 5 .0002 ±.0005 * *
200 .0002 .0002 8 .0004 ±.001 * *
500 .0005 .0005 * .001 ±.002 * *
1000 .001 .001 * .002 ±.005 * *
Mikrony “µm”
3 0.08 0.08 0.012 0.13 * +0.75 -0.75 0.25
5 0.13 0.13 0.02 0.25 * +1.25 -1 0.25
10 0.25 0.25 0.025 0.5 * +1.25 -1 0.25
16 0.4 0.4 0.025 0.8 * +1.25 – 1 0.25
24 0.6 0.6 0.05 1.2 * +2.5 -2.5 0.25
48 1.2 1.2 0.08 2.4 * * 1.25
100 2.5 2.5 0.125 5 ±12.5 * *
200 5 5 0.2 10 ±25 * *
500 13 13 * 25 ±50 * *
1000 25 25 *