Polypropylénové Kuličky (PP)

Polypropylénové Kuličky (PP)
Polypropylénové Kuličky (PP)

Polypropylenové kuličky mají výbornou chemickou odolnost a nízkou hustotu a nejvyšší bod tání termoplastů. Polypropylenové kuličky vykazují vysokou pevnost v tahu. Polypropylenové kuličky mají nízký koeficient vodivosti a mohou být používány v aplikacích jako elektrické izolanty. Polypropylenové kuličky odolávají chemickým látkám, kyselinám, zásadám, alkoholu a mnoha anorganickým chemikáliím.

Obchodní značky: HostalenPP, Novolen, Vestolen P, Propathene
Průměry: 1,588 mm – 90 mm
Přesnosti: I – III
Shore-Tvrdost: 80 (D)
Měrná Hmotnost: 0,900 g/cm³
Teplotní Odolnost: 90°C – 130°C
Barvy: Na vyžádání

Rychlá poptávka

Před odesláním prosím zkontrolujte svou e-mailovou adresu.


Fyzikální a mechanické vlastnosti nejsou zaručeny. Jsou zamýšleny pouze jako základ pro srovnání, nikoli pro účely designu.