O společnosti

Od roku 1991 dodává společnost kuličky renomovaným odběratelům po celém světě. Naši odběratelé se spoléhají na vysoce kvalitní produkty, zabezpečení a udržení kvality dodávek i produktů i do budoucna. Vyjma kuliček dodává společnost také jehličky, válečky, mlecí a leštící média, hybridní ložiska a ventilové koule.

Společnost drží krok s rychle se měnícími se potřebami trhů a technologií a potřeb našich zákazníků.

V současném tržním prostředí se firma dívá do budoucnosti s pragmatickým optimismem, odrážející 25 letou zkušenost v oblasti dodávek přesných kuliček.

Současná globalizace a konkurenční agresivita nás nutí neustále zlepšovat poskytované služby a produkty. Rádi bychom poděkovali za Váš čas, který věnujete našim internetových stránkám. Věříme, že se nám podaří s Vámi navázat dlouhodobé obchodní vztahy.

Historie

REDHILL PRECISION SPECIALTY BALLS – založeno 1991 v Praze. Díky velkým zkušenostem přístupu, odpovědnosti a implementaci ISO 9001 jsme schopni zabezpečit dodávky ve vysoké jakosti a to i s ohledem na životní prostředí a bezpečnost zaměstnanců.

Zaměření na potřeby zákazníků

Zaměřujeme se na budování dlouhodobých vztahů. Našim cílem je zabezpečení 0% chybovosti dodávek a 100% kvality tak abychom byli hodnoceni odběrateli jako AAA dodavatel.

Nepřetržité zlepšování

Nepřetržitě zlepšujeme procesy dle požadavků a přání našich zákazníků.

Životní prostředí a bezpečnost

Jsme si vědomi naší odpovědnosti co se týče bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. Snažíme se předcházet nemocem z povolání a zraněním během pracovních postupů. Používáme elektřinu z obnovitelných zdrojů, využíváme přírodní zdroje tak ekonomicky jak je to jen možné.

Zajištění kvality

Po ukončení výrobní procesu jsou kuličky podrobeny důkladné kontrole. Z každé výrobní dávky je v laboratoři překontrolována drsnost povrchu, kruhovitost, vlnitost, tolerance průměru, rozptyl výrobní dávky a tvrdost. Vše dle kontrolního plánu a FMEA.